top of page

מודל למידה מכוונת אינטליגנציות מרובות

אוגוסט 2016 I נב גל

תיאורית האינטליגנציות המרובות של גארדנר (1996), וסיפורן של תשע המוזות במיתולוגיה היוונית. בספרו של גרדנר אינטליגנציות מרובות, מדבר גרדנר על שמונה אינטליגנציות (יכולות או כשרונות) אנושיות הקיימות.  בתאוריה זו טוען גרדנר שהאינטליגנציה האנושית אינה ישות שכלית אחת אלא כל בני האדם הם בעלי יכולות יסוד בכל אחת מהאינטליגנציות. עד היום בבדיקת המונח אינטליגנציה התמקדו רק במיומנויות לשוניות ולוגיות, בדיקה זו נעשתה על ידי מבחנים שנקראו מבחני I.Q. מבחנים אלו חזו את מידת ההצלחה בבית הספר, זיהו תלמידים בעלי יכולת לוגית ולשונית גבוהה והסיקו מכך שתלמידים אלו יצליחו בהמשך לימודים בבית הספר כולל לימודים אקדמאים (גארדנר, 1996(. שמונה (!) האינטליגנציות המרובות של גארדנר הן:

אינטליגנציה לשונית (מילולית) שהיא היכולת להבין מילים ומשפטים, היכולת להשתמש במילים בצורה אפקטיבית בין בעל-פה ובין בכתב, רגישות לדקויות של משמעות, לצלילים של מילים ולרבדים של שפה. מודעות לשימושים אפשריים בלשון, כושר שכנוע, כושר הסבר, יכולת כתיבה, חשיבה הגיונית – מילולית. יכולת זו כוללת יכולת פרשנית, רטוריקה, פונטיקה ודיוק שפתי

אינטליגנציה לוגית–מתמטית: היכולת להבין מערכות רשמיות מול מערכות מופשטות, היכולת להבין סמלים, ולהפעיל עליהם מניפולציות חשיבה שונות, באינטליגנציה זו מתקיימת היכולת של תלמידים לזהות תבניות כמותיות כמו גם היכולת לחשב, להסיק, לאתר מבנים לוגיים במשפטים מתמטיים, ולפתור בעיות במהירות. אינטליגנציה זו הינה היכולת להשתמש במספרים בצורה אפקטיבית או לחשוב בצורה הגיונית ומתודית.

אינטליגנציה מרחבית הנה  היכולת לתפוס את העולם החזותי-מרחבי בצורה מדויקת. כאן מדובר על היכולת לבצע עיבודים, שינויים והתאמות בתפיסה החזותית, היכולת לשחזר, לדמיין ולתפעל חלקים מהעולם החזותי גם בלי לראותם בפועל, היכולת להבין מפות ורישומים גאומטריים, והיכולת להעריך אסתטיקה חזותית. אינטליגנציה זו כוללת את היכולת למקם אובייקטים במרחב, לדמיין ולייצג בצורה גרפית רעיונות חזותיים או מרחביים, לנווט ולהתמצא במרחב (גארדנר, 1996). זוהי אינטליגנציה המסוגלת להבחין ברגישות לצבע, לקו, למתאר, לצורה, לחלל וליחסים המתקיימים ביניהם.

אינטליגנציה מוזיקלית: יכולת הזיהוי של תווים, דפוסים ותבניות במוזיקה וצורות מוזיקליות, לעבדן ולהפכן ליצירה הרמונית. זוהי היכולת להבין מסרים שמועברים באמצעות הרכיבים האלה והיכולת לחבר מסרים שמועברים באמצעותם. אינטליגנציה זו כוללת רגשות למגוון של טונים, למקצב ולצורות הבעה מוזיקליות שונות כמו גם לאתר דפוסים מוזיקליים או לחבר כאלה.

אינטליגנציה גופנית-תנועתית: היכולת לשלוט בתנועות הגוף כולו בצורה מיומנת, מובחנת ומבוקרת, על מנת להביע מסרים שונים, רעיונות ורגשות ועל מנת לבצע פעולות שונות. היכולת לטפל בעצמים במיומנות וביעילות. הרמוניה מושלמת של תנועת הגפיים ביצירת תוצרים או בעיבודם. יכולת זו כוללת שליטה בגוף ובאבריו, רגישות לשפת הגוף וטיפול מיומן בחפצים בעזרת אברי הגוף

אינטליגנציה תוך אישית: היכרות עם היבטים פנימיים של האישיות, היכולת לזהות ולאבחן את המצב הפנימי ושימוש בו לצורך הנחיית התנהגות, מודעות עצמית גבוהה, מודעות להלכי רוח פנימיים, כוונות, מניעים, מזגים ומשאלות, משמעת עצמית, הבנה עצמית והערכה עצמית, כמו גם ידיעת היכולות החזקות והחלשות. היכולת להבין את הסיבות והמניעים להתנהגות העצמי.

אינטליגנציה בין אישית: יכולת לבחון את בני האדם ולעמוד על טיבם, התנהגותם, מצב רוחם, מזגם, רגשותיהם, מניעיהם וכוונותיהם ולהתייחס לכל אלו תוך יכולת למשב ולכבד את העובר עליהם. אפשר לכנות אותה גם "אינטליגנציה חברתית". יכולת זו היא מה שאנו קוראים רגישות לזולת.

אינטליגנציה נטורליסטית: יכולת התמודדות עם איתני הטבע ותופעות הטבע, יכולת להבין את הסביבה הטבעית ולהתנהל על פי התנהגותה. זוהי יכולת טבעית המצויה בקרב שבטים שונים אשר בהם כבר מגיל צעיר מקבלים הילדים את היכולת להבין את המשמעויות של שינויים מינוריים בטבע כמבשר את התנהגותו הקרבה (גארדנר, 1995, 1996). בקרב חברות מערביות מקובל להוציא ילדים, נוער ומבוגרים להתמודדויות עם איתני הטבע כחלק ממסלולים אתגריים שעליהם להתמודד איתם.

אנחנו מאמינים כי בניית שיעורים, בסביבות למידה מרובות, תוך שימוש במגוון רחב של אינטליגנציות ייגע בכל ילד וילד, ויפנה לאלו שהאינטליגנציות ה"מקובלות" אינן מנת חלקו. ככל ששיעור יוכל לשלב יותר ויותר סוגים שלא אינטליגנציות יהפוך השיעור למהנה יותר, משמעותי יותר ויגע דיפרנציאלית ביותר ילדים. בתור וקשת יכולים ללמד את בית הספר שלכם, כיצד לבנות יחידות לימוד ותפיסות עולם חדשות ביחס לסוגים שונים של ילדים הזקוקים למגוון רחב של התייחסויות.

ThorVaKeshet.png
bottom of page