top of page

מודל למידה מכוונת אינטליגנציות מרובות

אוגוסט 2016 I נב גל

מישחוק הוא השימוש בעיצוב המשחק ובמכניקה של משחק כדי לשפר את ההקשרים שאינם משחקיים, כמו למידה, על ידי הגדלת השתתפות, מעורבות, נאמנות ותחרות. שיטות אלה יכולות לכלול תחרויות ישירות, בניית משחקים משותפים, בניית חידות ולמידה חדשנית.

על ידי משחקים, ניתן להגביר את המוטיבציה דרך מעורבות משמעותית. חוקרים מסטנפורד טוענים כי אין שום תחום אחר בו חשוב יותר ליצור למידה באמצעות משחק יותר מאשר בחינוך. בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת הרווארד לחקר "נתיבים לשגשוג" דווח כי רק 56% מהתלמידים השלימו תואר של ארבע שנים בתוך שש שנים. נטען כי הדבר נובע מפגמים מערכתיים שוטפים בדרך בה אנו מלמדים; בתי הספר הם "מאחורי הזמן", וככל שיכניסו למידה דרך משחוק במקצועות השונים ובתחומי הדעת השונים, יצלחיו הילדים יותר בלימודיהם בשל סוי המוטיבציה הונות שמישחוק מעורר יותר מאשר למידה בהוראה רגילה. התחרותיות, הבנת החוקיות, משחק צוות, הרצון לדעת יותר – כל אלו מייצרים תלמידים מעורבים יותר ובעלי יכולות גבוהות יותר הן קוגניטיביו, הן חברתיות והן מנטליות.

 

השימוש במשחקים מאפשר לתלמידים להיכשל, להתגבר ולהתמיד. לתלמיד ניתנת תחושה של ביטחון במשחקים, הם שולטים בבחירות שהם עושים, וככל שמאפשרים להם להיכשל, להתחרות, להתגבר, להתמיד, ולחזור על עצמם שוב ושוב, הם הופכים לטובים יותר במה שהם עושים. הם פוחדים פחות מכשלונות במבחנים ובלימודיהם בכלל.

משוב מיידי ותגמולים קטנים (או גדולים, כמו ניצחון) הם מניעים חיצוניים שעובדים על תלמידים, מעודדים אותם לנסות שוב במקרה של כישלון ולהוכיח שוב, במקרה של הצלחה. ילדים לומדים כיצד לציית לחוקים וכיצד לבנות חוקיות משל עצמם, תלמידים מסוגלים להרכיב קופסה ולבנות סביבה מודל שיווקי, פירסומי ועיצובי. כל אלו הם מיומנויות רלוונטיות לחיי היומיום שלנו והם מייצרות תלמידים מוכנים יותר למאה ה-21

בתור וקשת מעבירים ליווי שנתי בנושאי מישחוק ובהתאמה לסביבות למידה חדשניות, כמו כן נוכל ללוות אתכם בהשתלמות מוסדית בנושא זה של 30 שעות.

ThorVaKeshet.png
bottom of page