top of page

18

דצמבר

Dates: 18/08 - 28/08

Total Duration: 10 ימי לימוד והעשרה

2017

רובניימי בירת לפלנד הינה מקום מיוחד אליו מתנקזים הלפים מכל איזורי לפלנד השונים וגם מהגרים מעטים בעיקר מרוסיה. בית הספר ONNASRINTEEN הינו בית ספר מיוחד בו למדו המורות והמנהלות על חינוך מיוחד בפינלנד, על תפיסת הבטיחות באיזור קפוא, על ילדים המשחקים בשלג בכל טמפרטורה ועל חינוך לגיל הרך.

ThorVaKeshet.png
bottom of page