top of page

17

אפריל

Dates: 18/08 - 28/08

Total Duration: 10 ימי לימוד והעשרה

2017

22 מנהלות בתי ספר ומורות שהגיעו לראות מקרוב את הדרך בה לומדים הפינים, כיתות קטנות, כמובן, אבל הלמידה היא לא פרונטלית ומאפשרת עשייה ולמידה עצמית כל הזמן. הילד חוקר, מתנסה ונפגש עם קשיים ואתגרים ביומיום. המורות והמנהלות נפגשו לראשונה גם עם גן יער בו הלמידה מתבצעת רק בחוץ. והכניסה לבקתה נעשית רק בטמפרטורה של מינוס 25 מעלות 

ThorVaKeshet.png
bottom of page