top of page

 CAFE א"ל השד"ה בשיטת דיילי

רציונל: דיילי קפה הינה תפיסת עולם של למידה של שפה, כל שפה, ומתמטיקה דרך ארבע אופנויות ספציפיות. השיטה מתמקדת במיומנויות, בשימוש מרבי בסוגי זיכרון שונים (ויזואלי, שמיעתי והחידוש – תחושתי) ובה מתנסה הילד ברכישת שפה, ותחומי דעת מרובים דרך תחנות עבודה הקצובות בזמן. השיטה הומצאה בארה"ב לפני למעלה מעשרים שנה, עברה לסקנדינביה ובעיקר לפינלנד ובעזרתה, הפינים הגיעו להישגים בשפה מקומית ושפות זרות שאין שני להם. בארץ, תור וקשת הנה החברה היחידה המתמחה בשיטה זו, אותה הבאנו מפינלנד והתמקצענו בה משך שנתיים בהן התאמנו אותה לישראל ו"גיירנו" אותה לצרכים המקומיים שלנו. כיום פועלים בישראל כ5 בתי ספר באופן מלא בשיטה מכיתות א עד ו ומיישמים עקרונות עבודה של פדגוגיה איכותית המעבירה את האחריות ללומד ומעמידה אותו במרכז העשייה.

מהם עקרונות הברזל של א"ל השד"ה?

אנחנו לומדים: הבנה שטף דיוק הרחבת אוצר מילים

מהם שלושת העוגנים שבלעדיהם לא מתחילים את הלמידה הזו?

קוראים - סיפור אהבה

מבססים אהבה לקריאה בקרב כל הילדים על ידי בחירה מדוקדקת של טקסטים שמהם בונים יחידות לימוד מורכבות עבור 4 התחנות השונות של העבודה. כל היחידות בנויות על טקסטים סיפוריים שמהם יוצאים להרחבה בטקסטים מידעיים, רב היצגיים, מפעילים ועוד. כן, גם במדעים, היסטוריה ותנ"ך.

לא משאירים אף ילד מאחור

השיטה מובנית ועובדת דיפרנציאלית כך שילדים ברמות תפקוד גבוהות מוטמעים ומסייעים לילדים ברמות נמוכות.

השיטה הינה שיטה של "שדה הפרגים" כל הפרחים בגובה אחד, אין פערים, שומרים על אחרון ההולכים בשדה ולא משאירים פצועים בשטח כדרך חיים. עובדים בזוגות, בצוותים התלויים זה בזה, "זה נהנה וזה לא חסר".

ילד שמשתמש עם הפה לא משתמש עם הידיים

בא"ל השד"ה אומרים: ילד מתוסכל, אלים או משועמם, שחסר לו אוצר המילים הנדרש, יכולת הביטוי ואפילו הסבר או מחאה של רעיון, ייטה לגשת לאלימות פיזית. אנו מדגישים את יכולות הביטוי בכתב ובעל פה של כל ילד מגיל צעיר גם אם לומדים טיעון רק בכיתה ד ואילך. ילד שידע לתאר נושא, להביע עמדה מנומקת ועם אוצר מילים נרחב בשפה יפתח מודעות חברתית גבוהה, והתמודדות עם אתגרים.

ארבעת תחנות העבודה של השיטה:

הבנה – הילד קורא ומשחזר במילותיו שלו עם בן/בת זוגו את הסיפור המהווה מסגרת לכל היחידה

שטף – הילד לומד לתאר, לטעון, בכתב ובעל פה כל סוגיה עמה הוא נתקל במהל כל יחידת לימוד.

דיוק – הילד לומד דיוק בכתיבה, בהגייה, במונחים והסברם, דיוק בעבודה ודיוק בהעברת הידע.

הרחבת אוצר מילים – הילד לומד "לפסל" במילה הכתובה, להבין את פירושה, את ההקשרים שלה, ולומד בהרחבה מילים נרדפות, הפכים, ביטויים, ניבים ופתגמים, מילים גלובליות מן העולם ועוסק בהם דרך הזיכרון התחושתי, באמצעי המחשה ויצירה לא שגרתיים.

אם תשאלו אותנו מהי התמונה היפה בעולם? זו בוודאי תהיה בפסגת הרשימה.

ThorVaKeshet.png
bottom of page